Hjerneskaderådgivning

Lundebo er et hjem og et specialtilbud i Dianalund for 56 voksne, der har senhjerneskader eller psykiske sygdomme. Beboerne bor oftest på Lundebo i flere år, hvorfor vi lægger megen vægt på, at stedet er deres hjem. Beboerne skal have en meningsfyldt tilværelse. Derfor arbejder nogle af beboerne enten ude i byen eller her på stedet.

Andre beskæftiger sig primært med deres daglige gøremål og deltager i Aktivitets-, dag og træningscentret. Her har vi blandt andet en café, som borgere udefra også kan visiteres til. Vi træner beboerne til selv at kunne løse flest mulig af deres dagligdags gøremål og hjælper dem med at få nogle rutiner de kan overskue.