Individuelle handleplaner

Handleplanen drøftes med beboerens sagsbehandler ved et statusmøde en gang om året.
Ind imellem disse møder, samles teamet omkring beboeren for at drøfte den pædagogiske del af handleplanen og justere den. 
I den pædagogiske del af handleplanen skrives mere deltaljeret, hvilke delmål der arbejdes med, for at beboeren kan nå sit endelige mål.

Beboerne trænes i at løse opgaverne, så disse bliver mere overskuelige.

Vores pleje og omsorg tager udgangspunkt i neuropædagogikken, og vi gør meget ud af, at alle medarbejdere modtager megen og relevant efteruddannelse.
Flere af beboerne har dobbeltdiagnoser. Enten fordi de har fået en psykiatrisk diagnose som følge af hjerneskaden, eller fordi de har fået en hjerneskade, som følge af den medicin, de får for deres psykiatriske diagnoser.
Netop fordi beboernes situation er så kompleks, er det vigtigt, at vores medarbejdere er specialuddannet til at tackle beboere med ovennævnte problemer.
Neuropædagogik består ikke af særlige metoder eller værktøjer, men er en særlig måde at tænke på.

Vi fokuserer på helheden omkring beboeren, så alle aspekter af beboerens dagligdag hænger sammen. Vi tager udgangspunkt i det, beboeren ikke kan, for her har vedkommende brug for hjælp samtidig med, at vi bruger de ressourcer beboeren har. Har beboeren en anderledes adfærd, tolker vi på, om det er noget omkring denne, som ikke fungerer, derefter prøver vi at ændre strategier

Øvrige tilbud
Nogle af vores medarbejdere er uddannet til at give NADA-behandlinger, som er akupunktur på 5 specifikke punkter. Især beboere med psykiatriske diagnoser har stor glæde af disse behandlinger, som ofte betyder, at vi kan reducere deres forbrug af medicin.
Vi tilbyder støttegrupper for de pårørende, som tit har haft en hård periode op til, at deres familiemedlem flyttede ind her.