Mission og Vision

Lundebos Mission:

Missionen beskriver formålet og idégrundlaget med Lundebo.
Lundebo er et botilbud og i samværet med beboerne lægger vi vægt på:

 • at Lundebo betragtes som beboernes hjem,
 • at tilbyde beboerne en hverdag så tæt på den normale som mulig,
 • at hverdagen skal være forudsigelig og stabil,
 • at dagligdagen foregår i et alsidigt og kreativt miljø, præget af tryghed, nærvær og samvær,
 • at den enkelte beboer støttes og hjælpes til at få gode oplevelser i et overskueligt miljø,
 • at medarbejderne har et tæt samarbejde med beboere og pårørende,
 • at beboernes individuelle og personlige behov og ressourcer tilgodeses ved at medarbejderne trives, fortsat efteruddannes og udvikles i et professionelt og dynamisk arbejdsmiljø.

Lundebos Vision:

Visionen beskriver hvilke udviklingsønsker Lundebo har i forhold til missionen.
Hvor vil Lundebo gerne hen, hvad vil Lundebo gerne opnå og hvad kunne Lundebo ønske sig af et hjem.

 

Lundebo ønsker, at:

 • tilbyde rammer som støtter beboernes trivsel,
 • bevare beboerens retssikkerhed,
 • tilbyde fleksible botilbud,
  tilbyde rehabilitering,
 • udvikle aktivitetstilbuddene,
 • bruge alternative behandlingsmetoder,
 • tilbyde beboerne fagligt kompetente og ambitiøse medarbejdere, som har specialviden indenfor hjerneskader og sindslidelser,
 • medinddrage beboerne i husets aktiviteter,
 • tilbyde beboerjob,
 • have focus på ledsageordninger,
 • at personalet har fleksible arbejdstider, tilrettelagt efter beboernes behov.

Lundebos Medarbejdere:

Lundebo er en arbejdsmiljøcertificeret arbejdsplads, hvor den enkelte har indflydelse på eget arbejde samt holder focus på såvel dialog og kommunikation som det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Medarbejderne er vant til at arbejde med utraditionelle løsninger og er derfor hurtige til at få stablet et tilbud på benene.

Det er kendetegnende, at medarbejderne er fleksible, fagligt kompetente og ambitiøse, ligesom de arbejder tværfagligt. På Lundebo er vi bevidste om fortsat at være en rummelig arbejdsplads, der kan tilbyde særlige vilkår (f.eks. fleksjob, samfundstjeneste og jobtræning).
Selvom medarbejderne er veluddannede, arbejdes der fortsat med at styrke kompetenceudviklingen i specialerne.