Undervisning og formidling

Lundebos specialuddannede personale tilbyder supervision, undervisning og rådgivning efter nærmere aftale.

Lundebo arbejder og underviser ud fra de neuropædagogiske principper. 

Efteruddannelse prioriteres højt

Personalets faglighed er vores største ressource. Derfor er vi meget opmærksomme på, at de er helt opdaterede på den nyeste viden indenfor beboernes målgruppe.

Hvert år har vi 2 temadage. Her arbejder vi blandt andet med dialogen, personlighedstyper personalet imellem samt det fysiske - og psykiske arbejdsmiljø.

Herudover har vi vores egen basisuddannelse om neuropædagogik, som alle nye medarbejdere deltager i, når de starter her. Basisuddannelsen varer 3 dage af 4 timers varighed.

Vi har også en 3-dages grunduddannelse, som er mere dybdegående end basisuddannelsen. Efteruddannelse tilbydes til alle faggrupper, da alle er en del af beboernes dagligdag.  

Voldsgruppe

En medarbejdergruppe arbejder med at forebygge både fysisk og psykisk vold, som chikane og mobning.

Gruppen afholder hver måned et introduktionsmøde for nye ansatte.

Hvis en afdeling har et problem med en voldelig beboer, kan afdelingen også trække på voldsgruppens ekspertise og få hjælp til at lægge nogle strategier for, hvordan de kan forebygge disse episoder fremover.

Voldsgruppen afholder også interne arrangementer for den øvrige personalegruppe, hvor de tager en episode op, som har nogle fællestræk, alle kan have glæde af at få gennemgået.

Hvert år afholder gruppen en ekstern kursusdag for andre institutioner i kommunen, der også arbejder med beboere med hjerneskader og psykiske sygdomme.